+01 (977) 2599 12

company@domain.com

Search
Close this search box.

L'alimentació animal, clau en les estratègies de reducció d'emissions ramaderes

L'alimentació animal, clau en les estratègies de reducció d'emissions ramaderes

Un article elaborat per la Confederació Espanyola de Fabricants d'Aliments Compostos per a Animals – CESFAC i publicat a Realidad Ganadera posa èmfasi en els importants esforçosde cara a la reducció de gasos d'efecte hivernacle que està realitzant el sector carni – ramader, amb l'objectiu de millorar la empremta ambiental. L'alimentació animal és clau en les estratègies de reducció d'emissions ramaderes

Prova d'això són els avenços i les innovacions que es duen a terme en matèria de alimentació animal, que tenen un impacte directe en la reducció d'aquestes emissions. strong>

Per abordar el repte de sostenibilitat del Pacte Verd Europeu, s'han definit les Millors Tècniques Disponibles (MTD), que són eines eficaces des del punt de vista ambiental i poden ser viables tècnicament i econòmicament.

L' alimentació animal és només una part de la solució per reduir les emissions al sector ramader. Altres factors com la productivitat, genètica, salut i benestar animal, així com el sistema de producció, també influeixen en el balanç total de les emissions.

La gestió nutricional, segons apunten a CESFAC, és una de les àrees clau identificades per reduir les emissions, mitjançant estratègies com la reducció del contingut de proteïna bruta en la dieta dels animals, l'alimentació multifase adaptada a les necessitats específiques de cada etapa productiva; i la utilització d'additius autoritzats que redueixen les excretes de nitrogen i fòsfor.

Aquestes estratègies no només tenen beneficis ambientals en reduir les emissions, sinó que també milloren la salut dels animals i el seu benestar. A més, s'ha observat un canvi filosòfic a l'autorització d'additius, incloent-hi aquells que influeixen positivament en el medi ambient.

És important destacar que l'alimentació animal és només una part de la solució per reduir les emissions en el sector ramader. Altres factors com laproductivitat, genètica, salut i benestar animal, així com el sistema de producció, també influeixen en el balanç total de les emissions.

Así, las estrategias más relevantes para reducir el nitrógeno y fósforo total excretado y las emisiones de amoniaco son:

• Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno, teniendo en cuenta las necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles

• Alimentación multifase con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo

• Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteína bruta

• Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno o fósforo total excretado

• Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los piensos

Evolución positiva

Para evaluar y mejorar continuamente las prácticas en el sector ganadero, se ha establecido en España un sistema de comunicación de MTDs llamado ECOGAN, que ha permitido una mayor notificación y aplicación de técnicas eficaces en la reducción de emisiones, principalmente en explotaciones de porcino, vacuno y aves.

Los resultados de este sistema muestran un progreso positivo hacia la reducción de emisiones y el cumplimiento de los objetivos ambientales. Así, en el informe de ECOGAN de 2023, se pone de manifiesto que se continúa avanzando hacia un mayor índice de notificación y hacia un mantenimiento y/o incremento en la aplicación de técnicas eficaces en la reducción de emisiones a la atmósfera, suelo y agua, así como una reducción en el valor de la excreta de nitrógeno por categoría animal. De hecho, en su último informe se reportó que la práctica totalidad de las granjas inscritas lograron reducir el contenido de proteína bruta en piensos, mientras que 8 de cada 10 granjas implementaron una estrategia de alimentación multifase.

En resumen, las estrategias nutricionales implementadas en el sector ganadero están demostrando ser efectivas para reducir el impacto ambiental, destacando el papel crucial de la alimentación animal en la búsqueda de sistemas alimentarios sostenibles, en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

La alimentación animal, clave en las estrategias de reducción de emisiones ganaderas

Compartir:
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn