+01 (977) 2599 12

company@domain.com

Search
Close this search box.

Pastorclim: Un projecte europeu que treballa per adaptar els sistemes pastorals del Pirineu al canvi climàtic

pastorclim para adaptar los pastos al cambio climático

Pastorclim: Un projecte europeu que treballa per adaptar els sistemes pastorals del Pirineu al canvi climàtic

El canvi climàtic és una realitat que afecta molts aspectes de la nostra vida i la del planeta. En el cas de la ramaderia, concretament dels sistemes pastorals de muntanya, aquests impactes es reflecteixen, sobretot, en canvis en la disponibilitat i la qualitat de les pastures, així com en l'impacte en la salut animal,</ strong>ja que les condicions climàtiques canviants poden augmentar la incidència de malalties i paràsits en el bestiar, a causa de la proliferació, en ambients més càlids i humits, de vectors com insectes i microorganismes.

El projecte europeu PASTORCLIM treballarà durant els propers quatre anys en la adaptació dels sistemes pastorals de muntanya al canvi climàtic , així com en lamitigació dels seus efectes sobre aquests mitjançant la millora de les races autòctones bovines i ovines de carn del Pirineu, i la salvaguarda i promoció de pràctiques i tradicions associades a la transhumància per a la conservacióde els ecosistemes naturals.

Reforç de la zona fronterera d'Espanya, França i Andorra 

Liderat des del Campus oscenc de la Universitat de Saragossa per Pilar Santolaria Blascocatedràtica de Producció Animal i investigadora del grup BIOFITER-IUCA, el projecte PASTORCLIM compta amb un finançament total d'1,8 milions d'euros, a través del programa Interreg POCTEFA 2021-2027, l'objectiu del qual és el reforç de la integració econòmica i social de la zona fronterera entre Espanya, França i Andorra.

Aquest projecte compta amb un consorci de treball en què associacions de ramaders, organismes de investigació, centres de formaciógoverns locals d'ambdues vessants del Pirineu treballaran col·laborativament per conservar i millorar les races locals per al seu desenvolupament pastoral, alhora que es promou la conservació dels serveis ecosistèmics del pasturatge i es potencia el patrimoni cultural inherent a la transhumància.

Compartir:
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn